StudioLap

LOCATIE

Weerterbroekplantsoen 57
6231 DV Meerssen Nederland

Roberto Lillus +31(0)636433774

info@studiolap.nl

www.studiolap.nl

Goede Projecten Ontstaan Niet Per Toeval

Een creatieve ontwerper is net zo belangrijk als een visionaire opdrachtgever. Er moet sprake zijn van een grote betrokkenheid alsook van teamwork. Een hecht en oprecht partnerschap tussen ontwerper en opdrachtgever waarbij wederzijds respect voorop staat, op weg naar het bereiken van een gemeenschappelijk doel.

Tijdens een eerste (vrijblijvend) gesprek zal er moeten blijken of er een klik is tussen beide partijen, en of StudioLap het geschikte bureau is voor het project. Beslist men om samen in zee te gaan, dan worden wensen en eisen in detail besproken. Dit vormt de basis voor een ontwerp op maat. De vormentaal vloeit vervolgens voort uit een pragmatische benadering van het programma van eisen in context tot haar randvoorwaarden.

Uw partner voor:

Arcitectuur

Interieur Architectuur

Product Design

Het herbestemmen van bedrijftsgebouwen naar nieuwe woon- en werk concepten.

Het transformeren van kantoor gebouwen naar multi- disciplinaire belevings werkplekken.

Roberto Lillus

Heb je een vraag? Mail of bel mij