Business services

Binnen het breed vertakte ondernemersnetwerk van BLB kun je – laagdrempelig en vrijblijvend – klankborden met gelijkgestemde ondernemers. Daarnaast ondersteunen we bedrijven op verzoek met onze business services:

 • Begeleiding van starters

 • Herstructureringen

 • Begeleiding bij bedrijfsaankopen en -verkopen

 • Business development

 • (Project)management

Euregionale desk

Desk voor MKB/KMO-bedrijven die grensoverschrijdend willen ondernemen.

Euregio Builders

BLB ondersteunt KMO/MKB-ondernemers met grensoverschrijdende ambities bij het realiseren van samenwerking(en) over de grens. Alle noodzakelijke disciplines voor succesvol grensoverschrijdend ondernemen zijn vertegenwoordigd. Dat betekent: er kan snel en efficiënt geschakeld worden.

Samen beschikken de initiatiefnemers over een enorm netwerk. Dat kan ingezet worden bij de uitdagingen die je tegenkomt bij zakendoen over de grens zoals cultuurverschillen, wet- en regelgeving en gebrek aan kennis van de buitenlandse markt.

 • Financieel

 • Juridisch

 • Import/export

 • Subsidies

 • Marketing & sales

 • Huisvesting en/of vestigingsadres

 • Toegang tot Euregionaal netwerk

 • Business development

Euregio Maastricht The Netherlands, Belgium, Germany

Kortom: wij helpen je om een succesvolle Euregionale onderneming te realiseren.