Het Nederlands Conflictinstituut

Specialisten in het voorkomen en oplossen van conflict.

LOCATIE

Bezoekadres:

Brusselsestraat 51

6211 PB Maastricht

Direct aan de lijn          : 0031 6 29574907

Linkedin                       :  JeroenKetelaars

Conflict hantering - Conflictinstituut - Jeroen Ketelaars

Jeroen Ketelaars MA, MI

Conflictmanagement | Mediation

Nederlands Conflictinstituut

Uw partner voor:

Conflicthantering

Mediation

Gedrag in organisaties

Integriteitsonderzoek

Training en workshops

Conflicthantering - gedrag in organisaties - Conflictinstituut

Conflicthantering bij zakelijk conflict of conflict op de werkvloer

Van éénvoudige miscommunicatie tot het oplossen van stevige conflictsituaties? Wij brengen u rust en overzicht en de noodzakelijke conflicthantering. Snel en efficiënt inzicht in wat speelt, de-escalatie van conflictsituaties en een stijl van conflicthantering die past bij de waarden van uw organisatie.

Wist u dat:

  • 65% van de ziekmeldingen arbeidsconflict gerelateerd is?
  • Een arbeidsconflict gemiddeld € 35.000,- kost en 20 maanden voortduurt?
  • De kosten van vervanging, scholing, klantverlies en omzetderving daar nog niet in zit?
  • Afzien van een factuurdiscussie vaak minder kost dan het verlies aan toekomstige omzet als gevolg van uw factuurstrijd met die klant?

 

Conflictanalyse en conflict management

Bij zakelijke conflicten en arbeidsconflicten, fraude en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, kijken we naar de oorsprong van die conflictsituaties. We analyseren, adviseren en coachen of leiden de benodigde interventie, met mediation of de organisatieverandering en training die nodig is om toekomstige conflictsituaties te voorkomen.

 

Van integriteitsonderzoek bij sollicitanten tot mediation en conflicthantering bij escalatie

We brengen kennis en ervaring vanuit de organisatiepsychologie, conflict management, crisis management en onderzoek in organisaties.

We lossen conflictsituaties op met behulp van conflictcoaching, mediation en integriteitsonderzoek.

We voorkomen toekomstig conflict door intervisie, trainingen en workshops.